ČASY TECHNICKÝCH PŘEJÍMEK

Čas technické přejímky je nutno dodržet, pokud se nezávisle na soutěžících nezdržuje Technická přejímka.

Hrozí penalizace - pokud neodkladně potřebujete Technickou přejímku přeložit volejte 604 953 920 Chalupný.