MAPA SERVISNÍ ZÓNY

Servisní zóna se nachází asi 1,5 kilometru od Králík. Za půjčení travnaté plochy děkujeme firmě ZEOS s.r.o.. Prosíme nejen závodníky, ale i návštěvníky o dodržování pořádku a všechny zúčastněné o minimalizaci zbytečných přesunů aut a smyky si schovejte na tratě RZ jestliže se sem chceme znovu vrátit.

V mapce jsou dvě brány do servisní zóny, do pátku 28.4. do 16 hodin je možno používat obě brány pro vjezd i výjezd. Od 16 hodin je jedna určena jen k výjezdu a jedna pro obojí.

Museli jsme přesunout ředitelství rallye, s tím souvisí dispečink a a administrativní přejímka. Vše bude v klubovně s adresou Horní Lipka 28